HotTrades

Trượt giá

Trượt giá là gì?

Khi giao dịch ngoại hối, bạn có thể nhận thấy sự chênh lệch nhỏ giữa giá bạn mong đợi và giá bạn nhận được (giá khi giao dịch ngoại hối hoàn thành). Khi xảy ra, điều này được gọi là Trượt giá. Khi giao dịch ngoại hối, trượt giá là một hiện tượng điển hình có thể có lợi và cũng có thể bất lợi cho bạn.

Sự biến động của thị trường ngoại hối là một trong những nguyên nhân chính gây ra trượt giá. Nhiều biến động xảy ra trên thị trường thường cho thấy tính thanh khoản không cao và giá cả thay đổi mạnh. Khi không có đủ thanh khoản ngoại hối để thực hiện lệnh giao dịch ở mức giá đã chỉ định, điều này gây ảnh hưởng đến các nhà giao dịch ngoại hối. Khi điều đó xảy ra, nhà cung cấp thanh khoản sẽ thực hiện giao dịch ở mức giá tốt nhất tiếp theo.

Trượt giá cũng có thể xảy ra do tốc độ thực thi lệnh không đủ nhanh. Đây là tốc độ mà Mạng Truyền thông Điện tử (ECN) có thể thực hiện giao dịch của bạn ở mức giá bạn chọn. Thời gian thực hiện nhanh hơn có thể tạo ra sự khác biệt khi giá thị trường thay đổi trong tích tắc, đặc biệt là đối với các giao dịch lớn.

Ví dụ về trượt giá

Giả sử tỷ giá AUD/USD là 0.9010. Sau khi phân tích thị trường, bạn kết luận rằng giá đang tăng và vào một vị thế mua với khối lượng một lô tiêu chuẩn ở mức giá hiện tại là AUD/USD 0.9050, với kỳ vọng lệnh sẽ được thực thi ở mức giá tương tự.

Thị trường tiếp tục đi theo xu hướng, nhưng nhanh chóng vượt qua giá thực hiện của bạn và tăng lên đến 0.9060 – trong vòng chưa đầy một giây. Vì giá kỳ vọng của bạn là 0.9050 hiện không có sẵn trên thị trường, bạn sẽ được cung cấp mức giá tốt nhất có sẵn tiếp theo. Để minh họa, giả sử giá là 0.9045. Mức trượt giá dương sẽ xảy ra trong trường hợp này: 0.9050 – 0.9045 = 0.0005, hay +5 pips.

Hãy tưởng tượng nếu điều ngược lại xảy ra, giao dịch của bạn được thực hiện ở mức 0.9055. Khi đó sẽ xảy ra trượt giá âm: 0.9050 – 0.9055 = -0,0005, hay -5 pips.

Trượt giá có thể xảy ra với bất kỳ hình thức lệnh nào, bao gồm Cắt lỗ, Chốt lời, lệnh Dừng và lệnh Giới hạn. Vì HotTrades sử dụng khớp lệnh thị trường nên chúng tôi không thể đảm bảo các lệnh giao dịch như vậy.

Chúng tôi hoạt động theo Khớp lệnh Thị trường, điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ không thể thực thi một lệnh Ngoại hối không còn tồn tại. Nếu mức giá bạn yêu cầu không còn nữa, lệnh của bạn sẽ được các nhà cung cấp thanh khoản của chúng tôi hoàn thành theo tỷ giá thị trường hiện tại.Đầu tư một cách dễ dàng và suôn sẻ

Giao dịch mọi nơi, mọi lúc, giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát liên tục và đưa ra bước đi đúng đắn vào đúng thời điểm.