HotTrades

Trái Phiếu

Tại sao có giao dịch trái phiếu

Trái phiếu được phát hành cho các nhà đầu tư tiềm năng bởi chính phủ và các công ty và nhu cầu huy động vốn thông qua giao dịch công khai trên sàn giao dịch. Trái phiếu có thể được phát hành trên thị trường thứ cấp hoặc phi tập trung khi mà trái phiếu được phát hành thông qua một dịch vụ môi giới tới một nhà đầu tư tiềm năng.

Về giao dịch trái phiếu

Trái phiếu là các khoản vay của chính phủ hoặc các công ty đối với người mua trái phiếu. Việc mua một trái phiếu từ một trong hai tổ chức trên có nghĩa là bạn đang cho chính phủ hoặc một công ty cụ thể cho vay tiền. Trái phiếu khi đáo hạn sẽ được thanh toán như một khoản vay có lãi suất.

Trái phiếu có thể được giao dịch công khai trên sàn giao dịch chính hoặc giao dịch tư nhân thông qua dịch vụ môi giới. Thị trường trái phiếu đã nhận được nhiều sự chú ý vì đây là một trong những thị trường bảo mật toàn cầu lớn nhất. Trái phiếu đồng nghĩa với việc bảo toàn vốn và lãi. Ngày nay, chúng đã trở thành một giao dịch trị giá hàng nghìn tỷ khi nhiều nhà đầu tư tìm cách đa dạng hóa và mở rộng danh mục đầu tư của họ với món đầu tư mang lại lợi nhuận. Trái phiếu có thể góp phần giúp hoàn thành các mục tiêu đầu tư của bạn với cách tiếp cận giao dịch đúng đắn.

Để xác định giá trị của một trái phiếu, người ta phải xem xét giá của trái phiếu và lợi suất của nó. Giá phải công bằng và có giá trị, trong khi lợi suất là mức lợi nhuận hàng năm mà nhà đầu tư có thể thu được khi trái phiếu đến hạn. Giá trái phiếu sẽ thay đổi theo hướng ngược chiều với lợi suất tiềm năng của nó.

Muốn giao dịch trái phiếu thành công đòi hỏi phải hiểu về giá trái phiếu. Lãi suất leo thang trong một trái phiếu mới sẽ cung cấp cho nhà đầu tư mức lãi suất và lợi nhuận cao hơn. Việc giảm lãi suất có nghĩa là trái phiếu cũ sẽ có mức trả lãi lớn hơn. Bạn sẽ tìm thấy giao dịch cao cấp của trái phiếu cũ trong các thị trường linh hoạt. Đối với đầu tư trái phiếu ngắn hạn, lãi suất tăng có thể làm giảm giá trị trái phiếu; tuy nhiên, việc lãi suất giảm có thể làm cho trái phiếu này có giá trị hơn trong một danh mục đầu tư đa dạng.

Giao dịch trái phiếu đang hấp dẫn các nhà đầu tư muốn giảm thiểu mức lỗ vốn. Trái phiếu có thể cung cấp cho các nhà đầu tư một hình thức thu nhập còn lại được trả hàng năm, hai lần một năm hoặc theo hàng quý. Việc tăng giá vốn của trái phiếu có thể làm cải thiện mức lợi nhuận tổng thể. Giao dịch trái phiếu giúp các nhà đầu tư được bảo vệ khỏi tình trạng giảm phát kinh tế trong khi đa dạng hóa được danh mục đầu tư.

Tận dụng lợi thế của giao dịch trái phiếu với các chức năng và giải pháp giao dịch trực tuyến an toàn.

Cải thiện doanh thu danh mục

Hưởng lợi nhuận khi trái phiếu đáo hạn.

Biến động

Các nhà giao dịch tìm đến trái phiếu có thể tận dụng lợi thế của giao dịch tại các thị trường biến động với điều kiện kinh tế thay đổi.

Giao dịch bảo vệ tín dụng

Động thái đầu tư thông minh có thể tạo ra lợi nhuận bất chấp sự suy giảm tài chính trong tương lai trong một ngành hoặc lĩnh vực cụ thể.

Thanh khoản

Trái phiếu cung cấp thanh khoản khi số lượng lớn trái phiếu được bán cho nhà đầu tư mà không làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

Đầu tư một cách dễ dàng và suôn sẻ

Giao dịch mọi nơi, mọi lúc, giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát liên tục và đưa ra bước đi đúng đắn vào đúng thời điểm.