HotTrades

Gọi ký quỹ và Mức ngừng giao dịch

Gọi ký quỹ là gì?

Gọi ký quỹ là một thông báo do nhà môi giới gửi cho khách hàng rằng tài khoản giao dịch được đề cập có nguy cơ bị mất tiền. HotTrades sẽ gửi thông báo gọi ký quỹ như một lời cảnh báo nhắc nhở rằng tỷ lệ phần trăm ký quỹ của tài khoản được đề cập đã giảm xuống mức gần 80%.

Mức ngừng giao dịch là gì?

Mức ngừng giao dịch là thuật ngữ thể hiện tỷ lệ ký quỹ do nhà môi giới đặt ra để bảo vệ tài khoản khỏi những rủi ro lớn. Khi tỷ lệ phần trăm ký quỹ tài khoản giảm xuống dưới 50%, HotTrades sẽ ngay lập tức đóng giao dịch. Để tránh số dư âm trong tài khoản, nhà môi giới sẽ đóng các lệnh giao dịch có giá trị âm cao nhất trước tiên, tiếp theo là lệnh có giá trị âm lớn thứ hai, v.v.

Ví dụ về Mức ngừng giao dịch:
Trong một trường hợp, khách hàng có 100 đô la trong tài khoản, anh ta mở ba lệnh giao dịch EUR/USD với mỗi lệnh là 0,1 lô.
Khách hàng đặt lệnh chờ theo thứ tự sau:

1. Lệnh A 0.1 lô
2. Lệnh B 0.1 lô
3. Lệnh C 0.1 lô

Giả sử lệnh A bị lỗ 30 đô la, lệnh B bị lỗ 25 đô la và lệnh C bị lỗ 15 đô la.

Khi mức tỷ lệ phần trăm ký quỹ giảm xuống 50%, nhà môi giới sẽ tự động đóng lệnh A, nếu mức tỷ lệ ký quỹ vẫn thấp hơn hoặc bằng 50%, nhà môi giới sẽ đóng lệnh B và sau đó lệnh C. Điều này sẽ tiếp tục cho đến khi tỷ lệ ký quỹ ở mức từ 50% trở lên.

Hướng dẫn:
Khách hàng có thể tính toán kích thước lô thích hợp cho tài khoản của họ.
Công thức sau có thể được dùng để tính giá trị lô tùy thuộc vào khối lượng tiền trong tài khoản:
Ký quỹ = “Vốn chủ sở hữu” / “Tỷ lệ ký quỹ” x 100
LOT = “Ký quỹ x Mức đòn bẩy” / “Quy mô hợp đồng x Giá của cặp tiền tệ x Quy đổi đơn vị tính bằng đô la”

Ghi chú:
* Công thức trên dành cho tài khoản giao dịch bằng USD và giao dịch được thực hiện trên các cặp tiền tệ theo sau là USD, ví dụ EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, XAU/USD và các cặp tương tự.
* Đối với các cặp tiền tệ theo sau là USD, đơn vị giá trị quy đổi đô la luôn là 1

Ví dụ:
Nếu khách hàng có 1,000 đô la trong tài khoản giao dịch của mình và muốn tỷ lệ ký quỹ trên mức 1500%, khách hàng có thể chọn mức đòn bẩy của mình là 500: 1 và chỉ giao dịch trên cặp tiền tệ EUR/USD.
Giá trị lô khách hàng nên chọn sẽ là:
Tổng số lô nên mở = “66.67 x 500” / “100,000 x 1.20000 x 1” = 0.27 lô

Ghi chú:
* Vốn chủ sở hữu trong trường hợp này bằng 1,000 do tài khoản chưa đặt lệnh.
* Ví dụ tính toán ở trên chỉ áp dụng cho các cặp tiền tệ kết thúc bằng USD.

Đầu tư một cách dễ dàng và suôn sẻ

Giao dịch mọi nơi, mọi lúc, giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát liên tục và đưa ra bước đi đúng đắn vào đúng thời điểm.