HotTrades

Đòn bẩy là gì?

Đòn bẩy được định nghĩa là việc sử dụng các khoản tiền vay mượn, chẳng hạn như “tiền ký quỹ”, cho phép nhà giao dịch ngoại hối tiếp cận với khối lượng tiền lớn hơn. Đòn bẫy có khả năng làm tăng thu nhập và thua lỗ, do đó, đòn bẩy cần được sử dụng một cách thận trọng.

Ví dụ về Đòn bẩy

Nhà giao dịch A có 5000 đô la:
NNếu nhà giao dịch A sử dụng đòn bẩy tài khoản 10:1 và muốn sử dụng 1,000 đô la làm tiền ký quỹ cho một giao dịch ngoại hối, anh ta sẽ có 10,000 đô la tiền cơ sở (1,000 đô la) = 10 x 1000 = 10,000 đô la (giá trị giao dịch). 

Nhà giao dịch B có 5000 đô la:
Nếu nhà giao dịch ngoại hối B sử dụng đòn bẩy tài khoản 100:1 và muốn sử dụng 1,000 đô la làm tiền ký quỹ cho một giao dịch ngoại hối, anh ta sẽ có 100,000 đô la tiền tệ cơ sở (1,000 đô la) = 100 x 1,000 = 100,000 đô la (giá trị giao dịch).

HoTtrades cung cấp đòn bẩy nào?

Đòn bẩy thông thường tại HotTrades là 100:1. HotTrades có thể cung cấp mức đòn bẩy tối đa là 500:1. Chỉ những tài khoản được chấp thuận mới đủ điều kiện, và số tiền được chấp thuận cho đòn bẩy hơn 100:1 sẽ bị giới hạn.

Nếu bạn muốn mức đòn bẩy cao hơn cho tài khoản của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Bằng việc gửi yêu cầu tăng mức đòn bẩy giao dịch, bạn chấp nhận rằng điều này có thể dẫn đến kết quả rủi ro cao hoặc mất toàn bộ số tiền trong tài khoản. HotTrades là một nhà môi giới Ngoại hối không cố vấn và sẽ không cung cấp cho bạn lời khuyên đầu tư hoặc giao dịch cá nhân. Để được tư vấn các vấn đề trên, vui lòng tham khảo ý kiến của một cố vấn tài chính đã đăng ký.

Sử dụng ký quỹ ngoại hối có tính rủi ro và đòn bẩy nên được sử dụng một cách khôn ngoan.

Truy cập bảng thông số kỹ thuật của các công cụ tài chính để nghiên cứu tất cả các mức đòn bẩy được cung cấp.

Đầu tư một cách dễ dàng và suôn sẻ

Giao dịch mọi nơi, mọi lúc, giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát liên tục và đưa ra bước đi đúng đắn vào đúng thời điểm.