HotTrades

Công cụ giao dịch

Để trở thành một nhà đầu tư thành công và kiếm được lợi nhuận phụ thuộc vào việc bạn có đang sử dụng đúng công cụ hỗ trợ hay không.

Cổ tức được tạo thành từ tổng số tiền mà công ty chi trả thường xuyên cho cổ đông từ lợi nhuận/phần giữ lại của công ty. Nếu bạn thường xuyên giao dịch cổ phần, bạn cần biết những ngày quan trọng nhất.

Hai ngày quan trọng nhất có liên quan đến chi trả cổ tức là: Ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày thanh toán. Ngày giao dịch không hưởng quyền phát sinh khi cổ tức trên cổ phiếu được thanh toán và chúng chỉ được thanh toán nếu được mua trước ngày giao dịch không hưởng quyền. Ngày thanh toán là khi cổ tức được thanh toán qua chuyển khoản điện tử hoặc thư của các nhà đầu tư có liên quan.


Rollover đề cập đến quyết định của nhà giao dịch khi không mua tiền tệ đã giao dịch mà lại tiếp tục giao dịch cho đến khi trạng thái giao dịch đó đóng cửa. Nó cũng được biểu thị đặc điểm bởi sự khác biệt giữa đồng tiền cơ sở và đồng tiền định giá của lãi suất liên ngân hàng.
Chúng tôi đã cung cấp cho bạn thông tin về Ngày lễ Giao dịch của chúng tôi bên dưới, để giúp bạn hiểu rõ những ngày lễ có liên quan để biết các khi nào thì công cụ sẽ đóng cửa giao dịch.

Đầu tư một cách dễ dàng và suôn sẻ

Giao dịch mọi nơi, mọi lúc, giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát liên tục và đưa ra bước đi đúng đắn vào đúng thời điểm.