HotTrades

Chỉ Số

Tại sao lại giao dịch chỉ số

Một chỉ số được thể hiện như là một danh mục các cổ phiếu biểu thị chỉ số của một thị trường hoặc ngành đặc thù. Các nền kinh tế đã được thiết lập và đang phát triển có thể được đại diện thông qua một chỉ số duy nhất.

Về giao dịch chỉ số

Chỉ số CFD là chỉ số giá trị của một hàng hoá cơ sở được giao dịch trên thị trường công khai. Bằng cách đánh giá các chỉ số hàng đầu, bạn có thể xác định giá trị tổng thể của hàng hóa và xem nó đang cao hay thấp. Các chỉ số biểu thị về một doanh nghiệp nhỏ hơn trên sàn giao dịch cũng có thể được giao dịch.

Để xác định đầu tư vào chỉ số tốt nhất đòi hỏi phải đánh giá các cổ phiếu cơ sở của nó. Các chỉ số khác nhau sẽ đại diện cho các cổ phiếu hoặc ngành cụ thể trên thị trường. Việc dành thời gian để đánh giá chức năng vận hành tổng thể của các chỉ số và giá trị của nó theo thời gian có thể giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư hoặc mua vào một cách có hiệu quả và thông minh.

Nhiều công ty đa quốc gia sẽ niêm yết cổ phiếu trên một chỉ số khác với thị trường trong nước. Đây là một quá trình niêm yết chéo. Lợi ích của việc niêm yết chéo là việc đa dạng hóa cổ phiếu, cho phép một nhà đầu tư tiềm năng lựa chọn từ các thị trường hoặc lĩnh vực khác nhau mà tại đó một cổ phiếu cụ thể có thể được giao dịch. Việc điều tra mức độ an toàn giao dịch cũng góp phần thêm vào danh mục đầu tư là rất quan trọng.

Giao dịch chỉ số phục vụ dưới vai trò giao dịch trong tương lai hoặc giao dịch chuyển đổi qua ngày (rolling daily trade). Giao dịch tương lai cho phép nhà đầu tư chọn ngày đáo hạn cụ thể trên một chỉ số mà sau đó trạng thái giao dịch của họ sẽ bị đóng lại. Giao dịch chuyển đổi qua ngày sẽ hỗ trợ cho việc luân chuyển trạng thái của giao dịch cụ thể cho ngày hôm sau. Đây là một hình thức giao dịch đang diễn ra cho đến khi nhà đầu tư đóng trạng thái của họ hoặc đặt một giới hạn dừng trên lệnh.

Nền tảng giao dịch an toàn giúp bạn dễ dàng lựa chọn các chỉ số thị trường cụ thể theo ưa thích của mình. Khi giao dịch chỉ số, việc phân tích giá trị và theo dõi kết quả hoạt động trên thị trường của nó có thể giúp bạn trong việc đưa ra quyết định giao dịch một cách có hiểu biết và giá trị. Giao dịch chỉ số cung cấp sự linh hoạt trên các thị trường tài chính và yêu cầu phải thực hiện các bước thích hợp để đảm bảo đưa ra các quyết định đầu tư và giao dịch một cách có hiểu biết.

Các chỉ số tạo ra môi trường tài chính lý tưởng cho việc giao dịch các thị trường chứng khoán toàn cầu. Việc giao dịch các chỉ số sẽ giúp xác định thị trường tài chính toàn cầu trong khi vẫn nhận biết được các cổ phiếu và giao dịch hàng đầu. Giao dịch chỉ số chứng khoán bao gồm giao dịch CFD (Hợp đồng Chênh lệch). Các nhà giao dịch có quyền tự do mua và bán các thành phần tài chính cụ thể mà không nắm giữ hoàn toàn sở hữu tài sản. Điều này liên quan đến CFD hoặc giá trị của các chỉ số. Người mua có thể mua một chỉ số trên thị trường chứng khoán, chờ giá tăng, sau đó bán ở mức giá mang lại lợi nhuận. Người mua sẽ phải trả một khoản chênh lệch khi giá chỉ số giảm. Giao dịch chỉ số yêu cầu phải có những dữ liệu phân tích và theo thời gian thực mới nhất để đưa ra quyết định mua và bán cần thiết.

Tính linh hoạt

Tự do mua và bán các thành phần tài chính cụ thể mà không nắm giữ hoàn toàn quyền sở hữu tài sản.

Giá trị giao dịch CFD

Người mua có thể mua một chỉ số trên thị trường chứng khoán, chờ giá tăng, sau đó bán ở mức giá sinh lợi nhuận.

Chỉ số có thanh khoản

Các chỉ số cung cấp biến động bởi vì nó có tính thanh khoản và đại diện cho các lĩnh vực và thị trường rộng lớn hơn.

Giao dịch trường hoặc đoản

Giao dịch trường và đoản với các chỉ số cho phép các nhà đầu tư tận dụng thời cơ khi thị trường gia tăng và giảm điểm để kiếm lời.

Đầu tư một cách dễ dàng và suôn sẻ

Giao dịch mọi nơi, mọi lúc, giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát liên tục và đưa ra bước đi đúng đắn vào đúng thời điểm.